Top

PLC Otomasyon

Endüstride kolay ve güvenilir üretim ve yönetimi, temelde prosesin doğru işletilmesi ve her adımda kontrol edilmesiyle mümkündür. Bu şekilde bir prosesi planlarken, daha az insan gücü ile daha kontrollü ve kaliteli üretim için en iyi yardımcı otomasyon olacaktır.

Otomatik kontrolün endüstride ilk yerleşmeye başladığı tarihte pek çok sistem rölelerle veya özel olarak tasarlanmış elektronik kartlarla kontrol ediliyordu. Bu sistemlerin çok maliyetli olması yanında karmaşık yapısı, arıza takibinin zorluğu ve yeni teknolojik gelişmelere açık olmaması gibi birçok sorunu da beraberinde getirmekteydi.

Aynı zamanda reçete işleme, veri toplama, değerlendirme ve raporlama özelliklerinde yoktu. İşte bu nedenlerden dolayı PLC'ler (programlanabilen kontroller) ve SCADA (veri tabanlı gözetleme ve kontrol sistemleri) gündeme gelmiştir. Otomasyon sistemi seçiminde temel faktör, yeni teknolojik gelişmeleri destekleyebilecek normlarda ve üniversal bir yapıda olması gerekliliğidir. Üretimde insan faktörünü minimuma indirecek şekilde, yani üretimin verimini ve kaliteyi artıracak yapıda olmalıdır. Doğru zamanda, doğru verilerle ve planlı olarak imalat yapabilecek performansı göstermelidir. En az maliyetle günün teknolojisini yakalayabilmedir.

Bu da ancak sisteminizdeki her noktayı denetleyebilen üniversal bir kontrol ünitesi (PLC), bu kontrol ünitesine bağlı olarak çalışan veri toplama değerlendirme,raporlama ve reçete görevlerini üstlenen bir SCADA sistemi, sistemde meydana gelebilecek arızaları, hazırlanan raporları kullanıcıya sunan yazıcı üniteler ve işletmenin diğer birimlerinin sistemi izleyebilmesini sağlayabilen terminallerle meydana getirilen bir yapı ile sağlanabilir.
PLC Otomasyon

Genel Özellikleri

- PLC tabanlı ve SCADA/HMİ arabirimli

- MPİ, Profibüs, Profinet yada Endüstriyel Ethernet bazlı iletişim

- Uluslar arası standartlarda insan / makine emniyeti için projelendirme

- Sistem yada tesis gereksinimlerine yanıt veren, proje bazlı çözümler

- SCADA ile Otomatik Grafiksel arabirim Üzerinden Manual çalışmaya uygun

- Üretim raporlaması / Alarm raporlaması / Trend çıktıları için güçlü database yapısı