Top

Saha Veri Toplama Sistemleri

Üretim hattında bulunan tüm iş istasyonları personel ve iş emri bazında anlık olarak takip edilebilir. Makine bazında üretim planlamasının gerçek zamanlı veriler sayesinde otomatik olarak yapılabilir. İş istasyonu, makine ve personel bazında kapasite verimlilik raporları detaylı olarak sistemden alınabilir.

Yaptığımız sistemler ile;

- Vardiyaların iş emrini karşılama oranı ve alınan OEE değerleri bazında karşılaştırılması sağlanabilir.

- Yeni ekipman yatırımlarına gereksinim olup olmadığı tespit edilebilir.

- İş istasyonlarının net çalışma zamanlarının günlük olarak hesaplanması ve iş istasyonu çalışma verimliliği gözlenebilir.

- Proses ve makine yeterlilik indisleri hesaplanabilir.

- Personel puantaj bilgilerinin sistem tarafından otomatik olarak hesaplanması sağlanır.

- Personelden, ekipmandan, iş istasyonlarından net yararlanma oranları ve kayıpların getirdiği maliyet görünebilir.

- Ekipman ve personel verimliliklerinin vardiya ve kişi bazında hesaplanması sağlanabilir.